GAPA 2016
GAPA 2015
GAPA 2014
GAPA 2013
GAPA 2012
GAPA 2011
GAPA 2010
GAPA 2009
GAPA 2008
GAPA 2007
GAPA 2006
GAPA 2005
GAPA 2004
GAPA 2003


GAPA 2016


        Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu już po raz kolejny zaprasza dzieci i młodzież do udziału w Grudziądzkich Amatorskich Prezentacjach Artystycznych – GAPA 2016. Jest to impreza o zasięgu regionalnym, która trwa 3 dni i kończy się uroczystą galą z udziałem laureatów poszczególnych kategorii artystycznych: taniec, muzyka, plastyka.

        Celem GAPY jest integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w różnych dziedzinach artystycznych, doskonalenie warsztatu artystycznego wykonawców i instruktorów, a także promowanie najlepszych artystów – amatorów z naszego regionu.

        W prezentacjach mogą brać udział zespoły i wykonawcy indywidualni, działający przy szkołach, domach kultury i świetlicach, a także osoby niezrzeszone. W przeglądzie nie mogą uczestniczyć zawodowi wykonawcy i zespoły, które są związane umowami z agencjami artystycznymi.

        Zmagania w poszczególnych kategoriach oceniać będzie jury, które przyzna Złote i Srebrne Gapy. Warunkiem uczestnictwa w GAPIE jest spełnienie wymogów określonych w regulaminach poszczególnych dziedzin artystycznych, które są dostępne wraz z kartami zgłoszeń oraz z oświadczeniami o odpowiedzialności za zespół na stronie internetowej Centrum Kultury Teatr – www.teatr.grudziadz.pl

       Wymagane materiały należy przesłać do dnia 25 kwietnia br. pocztą na następujący adres:

Centrum Kultury Teatr
ul. Teatralna 1
86 – 300 Grudziądz
Przeglądy konkursowe w tym roku zaplanowano następująco:

• 16 maja, godz. 10.00 – prezentacje taneczne
• 17 i 18 maja, godz. 10.00 – prezentacje muzyczne
• 20 maja, godz. 10.00 – Koncert Galowy GAPA 2016

Od 17 maja czynna będzie w teatrze wystawa pokonkursowa prezentująca wybrane prace biorące udział w kategorii - plastyka.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Informacje szczegółowe:

Ewelina Dąbrowska, (56) 46 209 00
ewelina@teatr.grudziadz.pl


Marcin Łapiński, tel. (56) 46 209 25;
marcin@teatr.grudziadz.pl

Pismo przewodnie

Oświadczenie

Karta zgłoszenia - muzyka
Karta zgłoszenia - taniec

Regulamin ogólny
Regulamin plastyka
Regulamin muzyka
Regulamin taniec