GAPA 2016
GAPA 2015
GAPA 2014
GAPA 2013
GAPA 2012
GAPA 2011
GAPA 2010
GAPA 2009
GAPA 2008
GAPA 2007
GAPA 2006
GAPA 2005
GAPA 2004
GAPA 2003


GAPA 2015


        Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu w dniach 18 – 22 maja 2015 r. organizuje Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne – GAPA 2015. Jest to impreza o zasięgu regionalnym, która trwa 5 dni i kończy się uroczystą galą z udziałem laureatów poszczególnych kategorii artystycznych: Taniec, Muzyka, Plastyka.

        Celem GAPY jest integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w różnych dziedzinach artystycznych, doskonalenie warsztatu artystycznego wykonawców i instruktorów, a także promowanie najlepszych artystów – amatorów z naszego regionu.
        W prezentacjach biorą udział zespoły i wykonawcy indywidualni, działający przy szkołach, domach kultury i świetlicach, a także osoby niezrzeszone. W przeglądzie nie uczestniczą zawodowi wykonawcy i zespoły, które są związane umowami z agencjami artystycznymi.

        Zmagania w poszczególnych kategoriach ocenia kompetentne jury, które przyznaje Złote i Srebrne Gapy. Warunkiem uczestnictwa w GAPIE jest spełnienie wymogów określonych w regulaminach poszczególnych dziedzin artystycznych, które są dostępne wraz z kartami zgłoszeń oraz z oświadczeniami o odpowiedzialności za zespół na stronie internetowej Centrum Kultury Teatr – www.teatr.grudziadz.pl


Protokół muzyka
Protokół taniec
Protokół plastyka - podstawówki - rysunek i grafika
Protokół plastyka - podstawówki - malarstwo
Protokół plastyka - gimnazja i szk. średniePismo przewodnie

Oświadczenie

Karta zgłoszenia - muzyka
Karta zgłoszenia - taniec

Regulamin ogólny
Regulamin plastyka
Regulamin muzyka
Regulamin taniec