GAPA 2016
GAPA 2015
GAPA 2014
GAPA 2013
GAPA 2012
GAPA 2011
GAPA 2010
GAPA 2009
GAPA 2008
GAPA 2007
GAPA 2006
GAPA 2005
GAPA 2004
GAPA 2003


GAPA 2003


          Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu w dniach 12 – 16 maja 2003 r. zorganizowało IX Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne GAPA 2003. GAPA to impreza o zasięgu regionalnym, która trwała 5 dni i skończyła się uroczystą galą z udziałem laureatów poszczególnych kategorii artystycznych (Taniec, Muzyka, Plastyka). Celem GAPY jest integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w różnych dziedzinach artystycznych, doskonalenie warsztatu artystycznego wykonawców i instruktorów, a także promowanie najlepszych artystów – amatorów z naszego regionu. W prezentacjach brały udział zespoły i wykonawcy indywidualni działający przy szkołach, domach kultury i świetlicach, a także osoby niezrzeszone. W przeglądzie nie mogły uczestniczyć zawodowi wykonawcy i zespoły, które są związane umowami z agencjami artystycznymi. Zmagania w poszczególnych kategoriach oceniało kompetentne jury, które przyznawało Złote i Srebrne Gapy. Warunkiem uczestnictwa w GAPIE było wypełnienie kart uczestnika i spełnienie wymogów określonych w regulaminach. Cała impreza odbywała się w grudziądzkim Teatrze.